Gemodificeerd hout in geveltimmerwerk

Thermisch gemodificeerd en op andere wijze gemodificeerdhout is al lange tijd op de markt en wordt veelvuldig toegepast in met namegevelbekleding maar ook in de grond-weg- en waterbouw, als geluidsschermen entuinhout. Voor toepassing in geveltimmerwerk, (GVT) ramen deuren en kozijnen,was het lange tijd onduidelijk welke eigenschappen hout gemodificeerde houtmoest hebben. Hier is nu verandering in gekomen. Er is een richtlijn gekomenwaarmee, net als bij ‘nieuwe’ houtsoorten, duidelijk wordt welke eigenschappenhet gemodificeerde hout, thermisch, of op andere wijze behandeld, moet hebbenom te kunnen worden toegepast in geveltimmerwerk. Deze richtlijn is opgenomen als bijlagein de BRL 0605 gemodificeerd hout en is te vinden op de website van SKH (www.skh.org). Hiermee ligt de weg open voor een bredertoepassingsgebied voor gemodificeerd hout.

Deel dit artikel op LinkedIn: