Nieuw ontwikkelde bio-based producten op beurs in Londen

Samen met de overige 12Europese projectpartners uit het BioBuild-project, heeft SHR van 3 tot 5 maart,nieuw ontworpen demoproducten van bio-composiet geëxposeerd op de ECOBUILD inLonden. Vier demonstratieproducten zijn ontwikkeld als eindresultaat van eenonderzoeksproject met Europese partners (www. Biobuildproject.eu) naartoepassing van bio-composiet materialen in bouwtoepassingen. Het doel van hetproject was om te komen tot bio-composiet materialen waardoor de energie-inhoud(embodied energy) in bouwcomponentensterk wordt verlaagd ten opzichte van de bestaande materialen, zonder toenamevan de kosten.

Biocomposieten zijn duurzame,laag energetische constructiematerialen die bij uitstek gebruikt kunnen wordenom staal, aluminium, steen en beton te vervangen bij nieuwbouw en renovatie.

De vier demonstratiebouwproductenop de ECOBUILD-beurs waren:

  • External wall panel – Een 4 meter hoog selfsupporting verticaal gevelelement (zie foto). Het paneel is een sandwichconstructie met buitenlamellen van bio-polyester hars, versterkt metvlasvezelweefsel. De kern is gevuld met natuurlijk isolatiemateriaal.Het ontwerp van de panelen illustreren de ontwerpvrijheid die mogelijk is bijhet werken met deze composieten.
  • External cladding kit – Een exterieurgevelbekledingsysteem zonder dragende functie. Deze panelen zijn gemaakt van natuurlijkpolyfurfuryl alcoholhars versterkt met vlasvezels.
  • Internal partition kit – Zelfdragende,verticale structuurelementen voor flexibele binnenwand- systemen, bedoeld omgrote ruimten visueel en akoestisch te scheiden. De panelen zijn gemaakt metbuitenlamellen van jute-polyfurfuryl alcoholcomposiet en een vulling vangeëxpandeerde kurk.
  • Suspended ceiling kit – Deze bestaan uitlamellen die een structureel plafondsysteem vormen waarmee een architectonischplafondoppervlak en akoestische demping kan worden gecreëerd. Het materiaal isopgebouwd uit bio-polyester met jute weefsel.

Op de beurs was er grotebelangstelling voor deze demoproductie, die laten zien dat ook grote dragendebouwproducten met deze nieuwe duurzame materialen te realiseren zijn. De velebelangstellenden waren vooral ook te spreken over de fraaie esthetischeaspecten die biomaterialen aan deze bouwproducten toevoegen.

SHR heeft hiermee eens te meeraangetoond te beschikken over een schat aan waardevolle kennis en ervaring welkewe inzetten voor praktische ontwikkelingen en toepassing van bio-composieten inde bouw.

Heeft u zelf ideeën waarover umet ons wilt brainstormen? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Uw ideeën zetten we graag omin concrete langdurig toepasbare producten.

Deel dit artikel op LinkedIn: