Aantasting dakconstructie met sedum dakbedekking

Probleem

De onderhavige woning is in 2017 aangekocht door de opdrachtgever en uit een inspectierapport is naar voren gekomen dat er houtaantasting in de vorm van houtrot en houtaantastende insecten aanwezig was in de houten dakconstructie onder het sedum dak. Er zijn herstelwerkzaamheden uitgevoerd en er zijn aangetaste houten delen vervangen. SHR is gevraagd of dit afdoende en volledig is uitgevoerd en of er actieve houtworm aanwezig is in het dak. In eerste instantie is geëist dat het gehele dak opgetild zou moeten worden.

Oplossing

De oorzaak van de aantasting van het houten dakbeschotdeel aan de onderzijde van het overstek is veroorzaakt door de lekkage van de dakaansluiting van de twee dakkapelkozijnen aan de voorzijde van de woning. Deze lekkage is verholpen en is op moment van de inspectie niet meer aanwezig.

Door de lekkages heeft water tussen de isolatie en de dampremmende folie daaronder kunnen treden. Dit vocht heeft zich een weg naar het laagste punt gezocht en dat is de goot van het overstek. De gootlijn loopt hier sterk af naar beneden wat te zien is aan het water dat blijft staan in de goot in de onderhoek, op de plaats waar het aangetaste dakbeschotdeel heeft gezeten. Doordat het water zich achter de dampremmende (en waterkerende) folie bevond en deze constructie niet ventilerend is uitgevoerd kon het hier lang blijven staan. Heel langzaam trad er water langs de rand van de folie uit naar buiten wat op het houten dakbeschotdeel terecht kwam waardoor dit deel langdurig en blijvend door vocht werd belast. De steenwol isolatie was ook ernstig nat geworden en deze kon ook niet drogen door de dichte constructie, waardoor de vochtbelasting van het houten dakbeschotdeel blijvend was, wat tot de aantasting heeft geleid.

Doordat de lekkage nu is weggenomen en de folie aan de onderzijde van het overstek achter het nieuwe dakbeschotdeel is losgehaald, is er ruimte voor beluchting. Hierdoor is de isolatie droog geworden. Dat de isolatie nu droog is betekent ook dat er geen water meer toetreedt en de oorzaak van het probleem is weggenomen.

Dat de isolatie aan de onderrand van het overstek aan de voorzijde van de woning deels nog wat vochtig is wordt veroorzaakt doordat deze constructie niet kan ventileren als gevolg van de afsluitende folie. Door deze folie plaatselijk door te snijden en openingen te creëren kan de isolatie drogen.

Er dient echter opgelet te worden bij eventueel nieuwe lekkages bij de dakkapellen. De dakopbouw is dusdanig dat bij lekkages het water altijd naar de gootoverstekken loopt. Deze zijn niet geventileerd uitgevoerd waardoor het water zich hier kan verzamelen achter de folie.

Betreffende de aanwezige wormgaatjes in de vuren dakbeschotdelen is met de SHR Woodworm Detector vastgesteld dat er geen activiteit van houtaantastende insecten meer was.