Activiteit niet op, maar in toneelzaalvloer

Probleem

In een toneelzaal van een theater is een nieuwe houten vloer gelegd. De houtsoort is keroewing, dat vanwege zijn specifieke eigenschappen heel gewild is als materiaal voor theatervloeren. In sommige vloerdelen ontstaan echter na korte tijd gaatjes en ook wordt een beestje gevonden. De vraag is of de gehele vloer gevaar loopt?

Oplossing

De vloer wordt ter plaatse visueel beoordeeld en het blijkt dat de gaatjes slechts in een klein deel van de vloerdelen voorkomen. Het gevonden beestje is een tropisch kevertje, dat met de vloerdelen mee moet zijn gekomen, maar dat zich in de droge vloer niet verder kan ontwikkelen. Er is dus geen risico van uitbreiding over de gehele vloer. Uit metingen met de Woodworm Detector blijkt wel, dat de aantasting in sommige delen nog actief is. Besloten wordt om de delen met gaatjes te vervangen en de vloer 6 maanden later nog eens na te lopen.