Beoordelen herstelmethode kozijnen bij renovatie

Probleem

Bestaande vuren en grenen kozijnen op de begane grond en van de bestaande dakkapellen worden gebruikt als zgn. stelkozijnen waartegen nieuwe kozijnen worden geplaatst. De overige stijlen, boven- en onderdorpels blijven zitten en worden waar nodig hersteld. Door de opdrachtgever is de vraag gesteld of de herstelmethode wel juist is in verband met gemeten hoge houtvochtgehalten in deze bestaande kozijnen. SHR wordt gevraagd de herstelmethode te beoordelen.

Oplossing

Bij meerdere herstelde bestaande kozijnen worden nog steeds verhoogde houtvochtgehalten gemeten (boven de 18% tot zelfs >40%), waarbij ook nog aantasting waargenomen is. SHR is van mening dat de herstelmethode niet afdoende en voldoende duurzaam wordt uitgevoerd, waardoor de bron van het probleem niet wordt weggenomen. Dit leidt tot het verder gaan van de aantasting. De reparaties worden uitgevoerd met een onbekend, niet gecertificeerd reparatiemiddel op nog veel te nat hout.

De druk op de dichtingsprofielen tussen de nieuwe en bestaande (stel)kozijnen is niet voldoende tot zelfs geen enkele druk. Hierdoor is de waterkering onvoldoende wat tot inwatering leidt. De onderdorpelaansluiting van het nieuwe kozijn op de bestaande onderdorpels is onvoldoende waterkerend en duurzaam uitgevoerd. Hierbij ontstaan capillaire naden waar vocht tussen treedt met aantasting tot gevolg.

SHR concludeert dat er vele verbeterpunten zijn en dat het tot nu toe uitgevoerde herstelwerk niet overal duurzaam is en wordt uitgevoerd. Veel reparaties dienen nogmaals goed nagelopen te worden en het houtvochtgehalte dient, voorafgaand aan de reparaties, terug gedroogd te zijn tot maximaal 18%.

Deskundig advies over houten gevelelementen of gevelelementen die hout bevatten? Neem contact op met SHR.