Beoordeling van houtconstructies in monumenten

Probleem

Vroeger werd er alleen in steen en hout geconstrueerd. Veelal werden deze constructies ontworpen en gebouwd op basis van ervaring die werd doorgegeven van meester op leerling. Het maken van constructieberekeningen was niet of nauwelijks aan de orde. Af en toe stortte er iets in. Soms een klein gebouw, soms een groot. De constructie werd dan opnieuw opgebouwd en de gevolgen werden voor lief genomen. Veel van de huidige monumenten hebben de tand des tijds doorstaan en hebben een nieuwe functie gekregen. Soms treden scheuren op en is het monument mogelijk aangetast door houtrot. Welke veiligheid bezitten monumentale constructies en wat zijn de huidige mogelijkheden?

Oplossing

Bestaande constructies worden zowel ten aanzien van de belastingen als wat betreft de beoordeling van de sterkte en stijfheid anders benaderd dan nieuwbouwconstructies. Beoordeling van bestaande constructies geschiedt op basis van NEN 8700, die een aan EN 1990 gelijke opzet kent. De belastingen worden vastgesteld aan de hand van NEN 8701. De aspecten met betrekking tot het materiaal hout worden ontleend aan (de nog niet gereed zijnde) NEN 8705 (vergelijkbaar met EN 1995, Eurocode 5, die voor nieuwbouw geldt). De houten onderdelen worden beoordeeld en de aanwezige sterkte ter plaatse bepaald. Hiervoor wordt het hout niet ingedeeld in een sterkteklasse. In plaats daarvan wordt op basis van de op locatie waargenomen combinatie van ’sterkte reducerende’ parameters direct een sterkte en stijfheid vastgelegd.

Monumenten constructief inspecteren? SHR.