Betere levensduur multiplex ad gevel

Probleem

Multiplex wordt veelvuldig toegepast als gevelbekleding of boeiboorden. Verfonthechting en delaminatie komt met enige regelmaat voor, goede detaillering als afgeronde en afgedichte zaagsnedes en goede ventilatie ten spijt. SHR wordt geregeld om advies gevraagd wat de oorzaak is. Een grote vochtbelasting is vaak aan te wijzen.

Oplossing

Deze vochtbelasting kan veroorzaakt worden door een grove zaagsnede waardoor vezelbundels door de afdichting heen steken. Bij regen kan via deze vezelbundels vocht in het multiplex komen wat bij lange duur tot verfonthechting of delaminatie kan leiden en soms zelfs tot houtrot.

Een goed detaillering is dus van levensbelang!