Bonte knaagkever in hout: actief of niet actief?

  • Meting van activiteit van houtaantastende insecten met de Woodworm Detector
    Meting van activiteit van houtaantastende insecten met de Woodworm Detector

Probleem

Een Gelderse kerktoren is in het begin van jaren ’90 behandeld tegen houtaantastende insecten, met name de bonte knaagkever (Xestobium rufovillosum). De houtconstructie van de toren wordt regelmatig gecontroleerd door de Monumentenwacht. Juist de bonte knaagkever staat er echter om bekend dat diens activiteit visueel vaak moeilijk te beoordelen is. Daarom blijft het voor een aantal plekken in de constructie onduidelijk of er mogelijk toch ‘leven’ in zit.

Oplossing

In opdracht van de gemeente (eigenaar van de toren) maakte SHR samen met de ter plaatse bekende monumentenwachter, een selectie van 10 plaatsen in de houtconstructie voor nader onderzoek. Op deze plaatsen zijn metingen gedaan met de Woodworm Detector. Dit apparaat wordt door SHR ingezet op basis van uitgebreid onderzoek in het laboratorium en jarenlange praktijkervaring. Het kan de trillingen opvangen, die de vretende larven in het hout veroorzaken. Op één plek is activiteit waargenomen van de bonte knaagkever. SHR adviseerde vervolgens over gerichte aanpak.

Houtaantastende insecten? SHR onderzoekt en adviseert. Contact SHR.