Constructieve eigenschappen plaatmateriaal inzichtelijk maken

Probleem

Een bouwmaterialenfabrikant maakt samengestelde prefab-elementen. De elementen worden opgebouwd uit verschillende materialen die aan elkaar zijn verlijmd. Zo wordt een constructie verkregen met zeer goede constructieve eigenschappen. Maar hoe maak je deze eigenschappen inzichtelijk?

Oplossing

SHR bepaalt, met behulp van de theorie voor samengestelde staven, de normaalspanning en buigspanning. Met behulp van de maximale rekken en materiaal-afhankelijke buigspanningen wordt het karakteristiek opneembaar moment (Mk) bepaald. Ook volgen uit de theorie de buigstijfheid (EI), dwarskrachtstijfheid (GA) en de karakteristieke dwarskrachtsterkte (Vk). In principe kan op deze wijze van elke samengestelde constructie de eigenschappen bepaald worden. Met behulp van de belastingen, gegeven in de Eurocode, worden de toepassingsmogelijkheden bepaald, die tenslotte per type in tabelvorm worden weergegeven. De eigenschappen zijn nu helemaal inzichtelijk. 

Onderzoek en advies over bouwen met houthoudend plaatmateriaal?
Neem contact op SHR.