Ge-etst glas na renovatie: uitgespoelde elementen

  • Microscoop-opname van een geetste rand
    Microscoop-opname van een geetste rand
  • Glasplaat met geetste rand
    Glasplaat met geetste rand

Probleem

Na renovatie en ophoging van een appartementencomplex (met extra woningen) blijken de ruiten van deze nieuwe appartementen grijze strepen te vertonen. Afhankelijk van de windrichting komen deze etsstrepen meer of minder voor. Tijdens de renovatie zijn eterniet leien aangebracht als gevelbekleding. SHR wordt gevraagd te onderzoeken wat de oorzaak is van de streepvorming.

Oplossing

Er wordt een proef opgezet met nieuwe leien en leien uit het werk. SHR haalt proefstukken uit de leien en loogt deze uit om te onderzoeken welke elementen voor het etsen verantwoordelijk zijn. Daarnaast zijn er proefstukken op glas gelegd, in een snelverwering beregend en vervolgens gedroogd. Het etsen van het glas kon worden gesimuleerd. De strepen bleken afzettingen van uitgespoelde elementen te zijn en geen in het glas uitgebeten lijnen.

Uiteindelijk blijkt uit het SHR-onderzoek dat de detaillering van de gevelbekleding niet optimaal is, waardoor op een aantal het regenwater over horizontaal aangebrachte leien kon lopen en vervolgens over het glas. Afhankelijk van windrichting en lokale beschutting kwamen meer, dan wel minder strepen voor. Aanpassing van de detaillering is door SHR aangeraden.

Bouwmaterialen onderzoeken? Producteigenschappen en toepassingsmogelijkheden bouwmaterialen? Voor professioneel advies neem contact op met SHR.