Gebreken nieuwe ramen in bestaande kozijnen

Probleem

Een bedrijf heeft hoofdzakelijk de ramen vernieuwd en een aantal kozijnen/stijlen gerepareerd. Er is twijfel gerezen over de kwaliteit van het uitgevoerde timmerwerk, de werkzaamheden en de daaraan gekoppelde kosten. De gebreken zouden zich voordoen bij de houten roeden in de ramen en ook zouden veel ramen niet passen. Door de opdrachtgever zou bij regelmaat aangegeven zijn om de oude ramen te demonteren en de maatvoering hiervan te gebruiken voor de fabricage van de nieuwe ramen. In praktijk zouden er volgens de opdrachtgever veel extra kosten besteed zijn aan het herhaaldelijk inmeten van de ramen. Het resultaat was dat er nog steeds geen ramen zijn die goed op maat zijn. Daardoor is op de bouw zeer intensief geschaafd en gezaagd om ze pas te maken. Aan SHR is gevraagd het geleverde en uitgevoerde werk te inspecteren en te beoordelen.

Oplossing

Omdat er voor de ramen en kozijnen geen duidelijke kwaliteitseisen tussen partijen voor het te leveren werk zijn vastgesteld, is er geen duidelijk toetsingskader. Het betreft een renovatieproject waarbij er nieuwe woningen worden gerealiseerd in het gebouw. Deze woningen dienen te voldoen aan de gestelde prestaties in het Bouwbesluit. Hierbij dienen de kozijnen en ramen minimaal te voldoen aan een bepaalde minimale luchtdoorlatendheid en waterdichtheid. Hiernaast dient er voldaan te worden aan de criteria van goed en deugdelijk werk.

De ramen vertonen vele gebreken met betrekking tot de dichtingen en de aansluitingen van deze dichtingen tegen de kozijnen zodat lucht- en waterlekkages onvermijdelijk zijn.

Gezien de wijze van produceren, inmeten, plaatsen en het uiteindelijke beeld is hier geen sprake van goed en deugdelijk werk. Veel afwijkingen zijn met het blote oog waarneembaar en deze zijn dan ook niet toelaatbaar.

Gezien het feit dat alle ramen meerdere gebreken vertonen als gevolg van een geheel verkeerde wijze van inmeten, zijn alle ramen (vast en draaiend) niet passend, niet lucht- en waterdicht en niet in lijn met elkaar te krijgen. Alle ramen dienen dan ook te worden verwijderd en te worden vervangen voor nieuwe ramen.