Hoofdgebouw Ministerie renoveren: optimale kozijnen ontwikkelen

Probleem

Het hoofdgebouw van het Ministerie van Landbouw en Visserij wordt gerenoveerd. De oorspronkelijke uitstraling moet gehandhaafd blijven. De ruim 2000 kozijnen zullen vernieuwd worden. De oorspronkelijke vuren kozijnen zijn in de afgelopen 50 jaar gerepareerd of zijn aan reparatie toe. Gezien de hogere eisen die momenteel aan het glas worden gesteld wordt besloten om alle kozijnen te vervangen. Men heeft wel de eis dat de kozijnen 12 jaar onderhoudsvrij moeten zijn. SHR wordt ingeschakeld om behulpzaam te zijn bij de ontwikkeling van optimale nieuwe kozijnen.

Oplossing

Het ministerie van LNV wil graag goed hout toepassen en SHR stelt voor om de kozijnen te maken van Nederlands lariks met robinia op de meest met waterbelaste plaatsen. Samen met de industrie wordt een lariks-robinia kozijn ontwikkeld en getest. Tijdens de bouw probeert de aannemer op allerlei manieren om onder het lariks–robinia kozijn uit te komen. Maar door een goede samenwerking en voorbereiding kunnen alle kozijnen toch op tijd geproduceerd en geplaatst worden. Tijdens de feestelijke opening van een deel van het gebouw speekt minister Vogelaar vol trots over “oranje hout”.

Productontwikkeling voor de bouw? Neem contact op met SHR.