Houtconstructie blootgesteld aan elementen - wat is de conditie?

  • Hoofddraagconstructie van dubbele stolp blootgesteld aan weer en wind
    Hoofddraagconstructie van dubbele stolp blootgesteld aan weer en wind
  • Beoordeling van houten draagconstructie van stolpboerderij
    Beoordeling van houten draagconstructie van stolpboerderij

Probleem

Een dubbele stolpboerderij in Noord-Holland wordt, bij een grondige renovatie, tot op de hoofddraagconstructie ontmanteld. Dan gaat de aannemer failliet en de constructie staat een jaar lang bloot aan weer en wind. Voordat het werk kan worden hervat, dient te worden vastgesteld of de constructie nog steeds zodanig functioneel is dat deze als dragende constructie van het nieuwe gebouw kan blijven dienen.

Oplossing

Een SHR-team met deskundigheid op gebied van houtaantasting en houtconstructies beoordeelt de volledige houtconstructie. Dit gebeurt visueel, met mechanische beproeving en via meting van houtvochtgehalte. Ook worden op geselecteerde plaatsen boorweerstandsprofielen gemaakt met de Resistograph®. De constructie blijkt de blootstelling goed te hebben weerstaan en kan worden gehandhaafd. Verder wordt op basis van de tekeningen een constructieve wijziging bij de dakvoet geadviseerd.

Zekerheid krijgen over houtconstructies? Neem contact op met SHR.