Houten vloeren

Probleem

Houten vloeren zijn niet meegegaan met de tijd. Nadat eeuwenlang houten vloeren de standaard was zijn ze nagenoeg verdrongen door steenachtige vloeren. Dit geldt voor en de begane grond vloeren en de verdiepingsvloeren. Perceptie: houten vloeren scoren slecht op akoestiek en voelbare trillingen. Tevens is de duurzaamheid (houtrot) van begane grond vloeren door water in de kruipruimte gering. In feite redenen, die allemaal betrekking hebben op comfort en duurzame veiligheid.

Begane grond vloeren van hout zijn niet ideaal in gebieden waar langdurig een zeer vochtige kruipruimte te verwachten is.

Ten aanzien van akoestiek en voelbare trillingen spelen de zogenaamde eigenfrequentie en vloermassa een rol. De eigenfrequentie van houten vloeren is gunstig doordat de stijfheid groot is ten opzichte van de massa. Echter, het is relatief eenvoudig om de lage vloermassa in beweging te krijgen waardoor trillingen eerder hinderlijk (voelbaar) worden dan bij bijvoorbeeld betonnen vloeren.

Akoestische “problemen” zijn over het algemeen relatief simpel op te lossen met massa. Echter, die is voor hout laag. Akoestische “problemen” zijn ook oplosbaar door het toepassen van meerdere lagen; hiervan wordt bijvoorbeeld ook bij dubbel glas gebruik gemaakt.

Oplossing

Pas geen begane grond vloeren toe in die gebieden waar langdurig een zeer vochtige kruipruimte te verwachten is.

Voor verdiepingsvloeren zijn houten vloeren, zeker ook vanwege het geringe eigen gewicht waardoor de onderconstructie minimaal wordt belast, een zeer goed alternatief.

Activeer zoveel mogelijk massa door de stijfheid in de vloer loodrecht op de overspanningsrichting, bijvoorbeeld door het toepassen van zogenaamde Andreas kruizen, om voelbare trillingen in houten vloeren te reduceren.

Combineer “afgesloten” spouwconstructies (zoals bij dubbel glas) met relatief zware gesloten lagen (bijvoorbeeld een onafhankelijk opgehangen plafond) en een zwevende dekvloer om het akoestisch gedrag te verbeteren.