Houtvernielers als ontbindende voorwaarde

Probleem

Een gezin uit het westen van Nederland heeft een optie genomen op een monumentaal, rietgedekt boerderijtje op de Veluwe. In het bouwkundig rapport wordt aangedrongen op een specialistisch onderzoek naar houtvernielers in de gebint- en dakconstructie. Uiteindelijk zal daar van afhangen, of de koop doorgaat of niet.

Oplossing

De houten elementen van de constructie zijn aangetast door de gewone houtworm. Belangrijk is om vast te stellen of de aanwezige aantasting oud is of misschien toch nog actief. SHR heeft hiervoor de Woodworm Detector ontwikkeld, een apparaat waarmee actieve aantasting door houtaantastende insecten kan worden gedetecteerd. Voor zover bereikbaar vindt een visuele beoordeling plaats van de gebint- en dakconstructie en op enkele plaatsen wordt een meting uitgevoerd met de Woodworm Detector. De uitslag is positief: de aantasting is niet actief. De koop gaat door.