Houtvochtmonitoring in bruggen in de Blauwe Stad (Noord-Groningen)

  • Houtvochtmonitoring in bruggen in de Blauwe Stad (Noord-Groningen)
    Houtvochtmonitoring in bruggen in de Blauwe Stad (Noord-Groningen)

Probleem

In de Blauwe Stad in Noord Groningen zijn verschillende houten bruggen toegepast. Tijdens het eerste onderhoud blijkt dat de bruggen snel verweren en dat het houtvochtgehalte hoog is. Er is een aantal maatregelen genomen om het houtvochtgehalte terug te brengen. De vraag aan SHR is of de genomen maatregelen afdoende zijn om duurzaamheid te bereiken.

Oplossing

SHR koos een representatieve brug en installeerde op meerdere plaatsen pennen om het houtvochtgehalte te meten. De pennen zaten op de meest gevoelige plaatsen en zowel aan de oppervlakte als diep in het hout. Het geautomatiseerde meetsysteem van SHR bepaalde dagelijks viermaal het vochtgehalte en stuurde de gegevens digitaal naar het SHR-laboratorium. Op basis van de genomen analyses zijn de maatregelen beoordeeld en is advies gegeven voor het uitvoeren van nieuwe maatregelen. De maatregelen blijken na een jaar meten te voldoen. Alleen op de meest geëxponeerde kant zijn verdere en ingrijpendere maatregelen nodig. SHR adviseert welke maatregelen dat precies moeten zijn.


Deskundig oordeel over houtvochtgehalte? Neem contact op met SHR.