Is de behandeling van het hout wel goed geweest?”

Probleem

Op het oog is het moeilijk te zien of een beschermde behandeling van hout goed of goed genoeg is geweest. Of dit nu gaat over hout verduurzamen met diverse verduurzamingsmiddelen of om gemodificeerd hout waarbij of het middel of de toegediende warmte belangrijk zijn, optisch is niet te controleren of de behandeling voldoende is geweest. Als er in de praktijk problemen zijn met “behandeld” hout komt daar nog bij dat het hout al enige tijd in weer en wind is geweest en aan verandering onderhevig geweest kan zijn. Bij problemen met “behandeld” hout is vaak één van de eerste vragen: “Is het hout wel goed behandeld geweest”. Als de leverancier te achterhalen is kan uit het registratie- of kwaliteitssysteem van de behandelaar geverifieerd worden wat de behandelcondities geweest zijn tijdens het proces. Dit biedt echter nog geen garantie of er met de bewuste partij toch echt niet iets aan de hand is geweest. Meten, indien dat nog mogelijk is, is dan nog de enige optie.

Oplossing

SHR heeft voor een aantal van de meest voorkomende houtbehandelingen methoden ontwikkeld waarmee de behandelgraad gemeten kan worden. Per behandel type zijn dat specifieke methoden. Het bepalen van de exacte behandelgraad van veel houtbehandelingen is vaak heel moeilijk. Wel kan aan de hand van de meting bepaald worden of de behandeling duidelijk afwijkend is geweest of dat de behandeling voldeed aan de opgegeven specificaties. Zo kan met een elementenanalyse bij verduurzaamd bepaald worden welke elementen in hout zijn aangetroffen en wat de concentratie (retentie) is. Bij geacetyleerd hout kan met een specifieke analyse het aandeel acetylgroepen in hout bepaald worden, die een maat zijn voor de behandelgraad. Bij thermisch gemodificeerd is de analyse wat lastiger omdat bij deze behandeling geen specifieke stoffen aan het hout worden toegevoegd. Indirect kan echter door het bepalen van het evenwichtsvochtgehalte bij een vastgestelde luchtvochtigheid, een goede indicatie van de behandelgraad verkregen worden. Aan de hand van deze methoden kan dus bij praktijk problemen bepaald worden of de behandeling een rol heeft gespeeld of dit juist uit te sluiten.