Kwaliteit WPC-materiaal

Probleem

Soms zijn er ook bij WPC (hout kunststof composieten) producten weleens problemen in de praktijk. Het gaat dan meestal om vervormingen of andere schades aan WPC-dekdelen zoals verkleuringen, scheuren of barsten. De basisvraag is dan vaak of dit lag aan het materiaal of zijn het de buitengewone omstandigheden die het materiaal te extreem belast hebben. Bij dit laatste geldt dan ook nog of men zich wel aan de verwerkingsvoorschriften heeft gehouden.

Voor het overgrote deel worden de in Nederland toegepast WPC-materialen in Azië geproduceerd. De (Nederlandse) leverancier van de WPC-producten heeft dan ook niet altijd inzicht in de fluctuaties van kwaliteit van het WPC-materiaal. Ook de leverancier wil in geval van een schade graag weten wat de kwaliteit was van het hem toegeleverde WPC-materiaal. Een bijkomend probleem is dat het lastig is om met terugwerkende kracht te weten te komen wat destijds de kwaliteit van het geleverde materiaal is geweest.

De kwaliteit van het hout kunststof composiet materiaal is afhankelijk van een groot aantal factoren en er kunnen in de loop van de tijd nog wel eens verschillen optreden. Zo is de verhouding van het hout/kunststof aandeel in het materiaal van belang, zijn wel de juiste additieven toegevoegd (o.a. coupling agents), is het extrusieproces wel goed verlopen of wat was de samenstelling of herkomst van het gebruikte “gerecyclede” plastic?

Oplossing

SHR heeft een aantal methoden in huis om de samenstelling van het composiet materiaal vast te stellen. Verschillen in opgegeven samentellingen en de daadwerkelijke samenstelling van het geleverde materiaal kunnen daarmee aan het licht worden gebracht. Echter de directe vertaling van de gemeten samenstelling naar de kwaliteit is zeer moeilijk en niet altijd één op één te maken. Het geniet de voorkeur om de kwaliteit vast te stellen door bepaling van één of meerdere eigenschappen van het product als geheel. Voor WPC-materialen wordt in die gevallen bijna altijd de kooktest gebruikt waarvan het resultaat een zeer goede graadmeter is van de kwaliteit van het materiaal. Het is een eenvoudige en snel uit te voeren test. Zowel de wateropname als het krimp en zwel gedrag uit deze test geven aan hoe goed het composietproduct als geheel functioneert en de resultaten zijn in de loop van de tijd reproduceerbaar en onderling kunnen materialen en verschillende productiebatches goed met elkaar vergeleken worden.

Voor het meten aan monsters uit een lopend schadeproject geldt wel dat de bepaling gedaan wordt aan materiaal dat ouder is en al gedurende enige tijd blootgesteld is aan weer en wind. Dit geeft al wel een sterke indicatie van de oorspronkelijke kwaliteit, maar het advies is om periodiek een kooktest te laten uitvoeren op (grote) batches van geleverde producten. De leverancier heeft dan een goed zicht op kwaliteit van zijn WPC-materiaal en de constantheid hiervan. In geval van schade weet hij direct wat de geleverde kwaliteit was en kan dit aantoonbaar maken. In veel van de gevallen ligt de oorzaak namelijk niet bij het materiaal maar bij de extreme condities of het niet juist opvolgen van de adviezen.