Lariks zonwering: controle afwerking op bouwplaats

  • Lariks zonwering: controle afwerking op bouwplaats
    Lariks zonwering: controle afwerking op bouwplaats

Probleem

Al tijdens de bouwfase, voor oplevering van de woningen, ontstond verwering aan Lariks zonweringen waarbij de afwerklaag verschraalde en het onderliggende hout vergrijsde. SHR kreeg opdracht de situatie te onderzoeken.

Oplossing

SHR beoordeelde op de bouwplaats het schadebeeld in relatie tot de droge verflaagdikte van het afwerksysteem en het afgegeven afwerkadvies. Het bleek dat een te dunne laagdikte was aangebracht.

Er is hersteladvies uitgebracht voor het weer naar nieuwstaat brengen van de Lariks zonwering. Ook is advies uitgebracht op verbeterdetails, om zo een langere onderhoudsvrije termijn te kunnen realiseren.

Bouwmaterialen onderzoeken? Producten testen? Neem contact op met SHR.