LCA circulair kozijn

Probleem

Is het mogelijk om een circulair kozijn te maken, een kozijn waarin de onderdelen na einde levensfase herbruikbaar zijn? Hoe ontwikkel je zo’n kozijn, demontabel, geen onderhoud? SHR is projectpartner binnen het circulair-kozijnproject, waarbinnen deze vragen beantwoord worden. Geen onderhoud en eenvoudig demontabel klinkt mooi, maar wat is de invloed hiervan op de milieu-impact?

Oplossing

De milieu-impact van een bouwproduct kan in kaart worden gebracht middels een LCA, een levenscyclusanalyse, hiervoor wordt het gehele proces in kaart gebracht. Dit begint bij het verkrijgen van de grondstoffen en eindigt bij de verwerking van het sloopafval. Hierbij wordt van iedere fase de milieubelasting berekend. Voor het circulair kozijn is een vergelijking gemaakt met een standaard meranti kozijn. Voor beide type kozijnen is een EPD (Environmental Product Declaration) gemaakt waarin alle milieu-indicatoren zijn bepaald. De opzet van de studie maakte het mogelijk dat de EPD’s konden worden opgenomen in de Nationale Milieudatabase.

Het circulaire kozijn heeft een lagere milieu-impact dan het standaard kozijn, door gebruik te maken van vervangbare voorzetlatten heeft het kozijn geen onderhoud nodig en kunnen de voorzetlatten vervangen worden, zonder dat het gehele kozijn hoeft te worden vervangen. Wanneer de voorzetlatten gemaakt worden van gemodificeerd inlands esdoorn, is er minder transport en is de milieubelasting nog lager.

Opname van het milieuprofiel in de Nationale Milieudatabase is belangrijk omdat van ieder gebouw de milieubelasting berekend dient te worden volgens het bouwbesluit. De milieubelasting wordt op gebouwniveau uitgedrukt in de MPG (MilieuPrestatie Gebouwen) en deze MPG is een optelling van de milieubelasting van de afzonderlijke producten in het gebouw (uitgedrukt in MKI= MilieuKosten Indicator). Deze MKI wordt van ieder product bepaald in de EPD (Environmental Product Declaration), al deze EPD’s worden verzameld in de Nationale Milieudatabase. De MPG wordt dus berekend door architecten en aannemers om een MPG-berekening van een gebouw te maken, wat verplicht is voor het verkrijgen van een bouwvergunning.

Bovenstaande grafiek geeft een voorbeeld van de MKI van het circulaire kozijn, verdeeld over de verschillende impactfactoren. Duidelijk is dat de uitstoot van broeikasgassen en toxische stoffen die giftig zijn voor de mens als ook verzuring en vermesting (o.a. uitstoot van stikstof), de belangrijkste bijdrage leveren aan de milieubelasting. Met de opgestelde studie kan dieper in de data gedoken worden om te analyseren welke grondstoffen of processen de grootste impact hebben.

Kortom de uitgevoerde studie resulteert niet alleen in de opname in de Nationale Milieudatabase, maar geeft daarnaast ook concrete handvatten voor het verminderen van de milieubelasting.