Lekkageproblemen bij kozijnen nieuwe boerderijwoning

Probleem

Bij een nieuwe boerderijwoning zijn meerdere “look a like verticale schuiframen”, uitgevoerd als draaivalramen met vastglas, geplaatst. Er zijn meerdere lekkageproblemen bij de kozijnen.
SHR is gevraagd een inspectie uit te voeren en een hersteladvies op te stellen.De geconstateerde waterlekkages bij de ramen en deuren hebben meerdere oorzaken.
De beglazing in de draaiende delen is niet correct uitgevoerd.
Door de aanwezigheid van enkele openstaande raam- en deurverbindingen en onthechting van kitbeglazing aan de buitenzijde treedt hier capillair water in wat naar binnen loopt.
De draaivalramen vertonen ook gebreken die tot lekkages hebben geleid, onder andere zijn de rubber eindstukjes slecht geplaatst en zijn beluchtingsgaten in de onderdorpels van de ramen niet op de juiste manier geboord.
Ook bij de vastgeschroefde deurdelen ontbreekt een goede waterkering aan de buitenzijde tussen deurhout en kozijn.

Oplossing

De gebreken zijn nog te herstellen en geadviseerd is meerdere aanpassingen door te voeren waarbij vooraf wel eerst al het isolatieglas uitgenomen dient te worden.