Lucht- en waterdichtheid van een HSB-gevelelement

Probleem

Een woontoren te Delft krijgt aan de achterzijde een grootoverstek. Onder het overstek blijft de bestaande bebouwing intact. Vanwege hetoverstek is voor de gevelconstructie gekozen voor een lichte constructie:houtskeletbouwelementen. Normaliter worden HSB-elementen zowel in verticale-als in horizontale richting afgesteund op de achterliggende draagconstructie.In dit geval is dit onmogelijk: achter het HSB-element komt eenkanaalplaatvloer met een overspanning van 12 m. De capaciteit van dekanaalplaatvloer is volledig benut bij deze overspanning. De gevelconstructiedient daarom zelfdragend te zijn, enkel afsteunen in horizontale richting aande kanaalplaatvloer is mogelijk. Daarnaast dienen de vervormingen van degevelconstructie in de hand gehouden te worden. Hierop wordt namelijk buitengevelisolatiemet steenstrips aangebracht.
SHR heeft de opdracht ontvangeneen onderzoek uit te voeren naar de luchtdoorlatendheid, waterdichtheid en deduurzaamheid van het gestapelde HSB-gevelelement met buitengevelisolatie  met aluminium kozijnen met als doel aan tetonen dat er geen water of vocht in het HSB-element treedt via de verschillendeaansluitnaden en koppelingen van de elementen.
Van de gevelelementen met buitengevelisolatie, aluminiumkozijn en koppelingen (horizontaal en verticaal) dient aangetoond te worden datde gevel goed lucht- en waterdicht is en dat er geen water of vocht in het HSB-elementtreedt via de verschillende aansluitnaden en koppelingen van de elementen, ditkan er nl. niet meer uit ventileren.

Oplossing

Een compleet HSB-element met kozijn, koppelingsnaden enbuitengevelisolatie is bij SHR in het laboratorium getest op lucht- enwaterdichtheid, zowel voor als na een pulserende belasting (wisselend positieveen negatieve druk) en een versnelde hoge temperatuurbelasting (+ 75ºC). Hieruitis duidelijk geworden dat het gebruik van goede dichtingsmaterialen op eenjuiste manier aangebracht dienen te worden. Alleen door gebruik te maken van dejuiste dichtingsbanden, tapes en detailleringen is een verantwoorde en duurzameconstructie te creëren.