Monumentale deuren onderzocht

Probleem

De beheerstichting van een 17e-eeuws landgoed in deRandstad regelt de subsidieaanvragen voor onderhoud en herstel van de gebouwenen gebouwdelen. Dit jaar gaat de aandacht uit naar de monumentale deurpartijvan het koetshuis. Bij de aanvraag hoort een rapportage over de huidige staatvan de deuren en de aandachtspunten bij het voorgenomen herstel. De stichtingvraagt SHR om die rapportage te leveren.

Oplossing

De gehele deurpartij bestaat uit een drietal dubbele eikendeuren, zo’n 10 cm dik, ruim 3,5 m hoog en dik in de verf. Elke deur is bijna1,5 m breed en kan nog in tweeën knikken via ingelaten scharnieren. Alle deurenzijn visueel beoordeeld en ter oriëntatie op mogelijk slechtere plekken is hethoutvochtgehalte non-destructief in kaart gebracht. Op vier plaatsen gaven debeoordeling en de vochtmetingen aanleiding om de interne staat van het hout tecontroleren. Hiervoor zijn boorweerstandprofielen gemaakt met onzeResistograph®. Alle bevindingen zijn aangetekend op aanzichten van de deuren.Zo is in één oogopslag zichtbaar aan welke plaatsen straks specifiek aandachtmoet worden besteed en vormt de rapportage de gevraagde illustratie van desubsidieaanvraag.