Parket laat los

Probleem

In een nieuwbouwwijk wordt uiteindelijk ook de modelwoningverkocht. Deze is dan reeds voorzien van een afgewerkt eiken parket. Na eentijdje kraakt de vloer plaatselijk bij belopen en hier en daar staan randjesvan delen iets omhoog. De nieuwe eigenaar spreekt de verkoper aan op ditprobleem.

Oplossing

De vloer wordt ter plaatse eerst visueel beoordeeld en hethoutvochtgehalte en afmetingen van deeltjes worden bepaald. Mogelijk is heteiken bij het leggen iets te vochtig geweest. Samen met de overige informatieover het materiaal, de wijze van leggen en omgevingsinvloeden rijst hetvermoeden dat ook de verlijming van het parket een rol speelt. Dit wordtbevestigd als een klein stukje van het parket verder wordt los gehaald. Deenige mogelijkheid om dit op te lossen is volledige vervanging van de vloer.