Problemen afwerking gemodificeerd grenen gevelbekleding

Probleem

In 2013 zijn voor een woning te Veghel, gemodificeerde grenen gevelbekledingsdelen, geschaafd en voorzien van een transparante afwerking geleverd. De afwerklagen zijn niet meer in goede staat en laten los.
De leverancier van het hout en het spuitbedrijf staan op het standpunt dat zij deugdelijke materialen hebben geleverd, c.q. aangebracht.
Daarnaast vindt de aannemer dat hij (mogelijk op kleine details na) de planken goed verwerkt heeft.

De opdrachtgever wil graag van SHR een oordeel over de oorzaak en advies hoe dit op te lossen, waarbij de bewoners zoveel mogelijk het originele beeld van de gevelbekleding behouden.
De afwerking is met voldoende droge verflaagdikte aangebracht. De geconstateerde problemen met barstvorming, verkleuring en verfonthechting zijn het gevolg van natuurlijke verwering in combinatie met achterstallig onderhoud en slecht uitgevoerde aansluitdetails.
Toepassing van het gekozen verfsysteem in de toegepaste kleurstelling vraagt op de meest geëxposeerde delen een jaarlijkse inspectie en bijwerkbeurt om gebreken vroegtijdig te kunnen signaleren en herstellen.

Oplossing

De verfhechting is reeds dusdanig afgenomen dat het kritisch is geworden dit nog te kunnen overschilderen.
Het is in de huidige staat van verkleuring van het hout niet meer realistisch dit te kunnen terugbrengen naar de oorspronkelijke uitstraling.
De delen moeten worden schoongemaakt en kaal geschuurd. Delen met scheuren dienen te worden vervangen.
Tevens dienen vele aansluitdetails (verstekken, kops, verlijmingen) te worden aangepast en duurzaam worden hersteld, kopse uiteinden dienen goed te worden afgedicht en dient er ventilatie van de ruimte achter de geveldelen te worden aangebracht.
.
De delen dienen rondom voorzien te worden van een geheel nieuw semitransparant verfsysteem in een lichte kleurstelling. Hiermee zou voor een deel de oorspronkelijke uitstraling weer kunnen worden benaderd, met inachtneming dat de houtstructuur meer gesluimerd zichtbaar zal zijn. Afhankelijk van het gekozen verfsysteem, de droge verflaagdikte en transparantie van het verfsysteem zal een kortere of langere onderhoudstermijn worden gerealiseerd.
Jaarlijkse inspectie op gebreken en bijwerken daarvan zal daarbij noodzakelijk zijn om een optimale uitstraling te kunnen garanderen.