Problemen met transparant afgewerkte eiken buitendeuren

Probleem

Er zijn problemen met eiken buitendeuren en de eiken gevelbekleding van de buitenberging, op een reeds enige tijd (juni 2016) opgeleverd werk. De deuren vertonen op een enkele na met name gebreken met betrekking tot de afwerking. Het toegepaste eiken is van goede kwaliteit.

De eiken delen zijn van origine met nagels bevestigd op eiken deurframes. De eiken delen hebben bij enkele deuren losgelaten en zijn met extra schroeven bevestigd.

De eiken delen van de buitenberging komen van de gevels los.

Gezien de problemen en het feit dat de deuren niet meer goed sluiten, wilde opdrachtgever graag advies hoe met de deuren om te gaan.

Oplossing

Eiken delen hebben een vrij groot krimp-zwelgedrag waar rekening mee gehouden moet worden. Door voor de delen een goede kwaliteit hout te nemen en er voor te zorgen dat de delen niet te veel vocht op kunnen nemen, wordt het krimp-zwelgedrag binnen de perken gehouden. De afwerking van de delen was nu zo dat het onvoldoende bescherming tegen vochtopname bood.

Bij transparante afwerking dient altijd zeer frequent onderhoud te worden uitgevoerd om de beschermlaag in stand te houden. Het wordt dan ook afgeraden om een transparant filmvormend verfsysteem te nemen. Het bevestigen van de losgelaten delen dient op een andere wijze te worden uitgevoerd (bijvoorbeeld blind, verlijmen of van binnenuit).

Noodzaak met niet filmvormende afwerksystemen is dat er voldoende afwerkmiddel wordt aangebracht op het oppervlak en dat er frequent onderhoud wordt uitgevoerd. Dit betreft weinig intensief onderhoud, want dergelijke middelen zijn veel eenvoudiger aan te brengen dan een filmvormend afwerkproduct.

Bij de losstaande berging dienen alle delen rondom de berging te worden verwijderd en opnieuw te worden aangebracht, zodanig dat krimp en zwel van de delen mogelijk is, dus met voldoende tussenruimte. Hierbij dient het houtvochtgehalte van de delen maximaal 10-14% te bedragen.

Er dient daarnaast aandacht te worden besteed aan de opbouw van de gevel. Rabatdelen zijn op zich niet waterdicht, mogelijk wel regenwerend, indien de afwatering goed geregeld is aan de binnenzijde. Dit dient dan aan de onderzijde weer naar buiten te worden afgevoerd. Voor een waterdichte gevel dient de gevel anders te worden opgebouwd, waarbij een waterdicht scherm aanwezig moet zijn.

De kopse uiteinden van de eiken delen en deuren dienen te worden afgedicht met een daartoe geschikt afdichtmiddel.