Rotte meranti kozijnen na 6 jaar

  • Houtanatomische structuur van meranti
    Houtanatomische structuur van meranti

Probleem

Een woningeigenaar wordt bij het onderhoud door de schilder gewezen op duidelijke houtrot in de kozijnen. De woning is nog maar 6 jaar geleden gebouwd en van het toegepaste ‘Dark red meranti’ mag je toch verwachten dat het langer meegaat. De vraag is dus of de juiste houtsoort is gebruikt en of het hout van voldoende kwaliteit was.

Oplossing

Uit de kozijnen wordt een vijftal boorproppen genomen en voor onderzoek aan SHR ter beschikking gesteld. SHR analyseert van alle monsters microscopisch de houtanatomische structuur en bepaalt de volumieke massa (dichtheid) van het hout. Er blijkt wel meranti te zijn gebruikt, maar de volumieke massa van het (nog gezonde) hout is dermate laag, dat het voor deze toepassing als kwalitatief duidelijk onvoldoende moet worden aangemerkt. Daarnaast zijn mogelijk detailleringsfouten in de kozijnen aanwezig.

Kwaliteit houttoepassingen onderzoeken? Neem contact op met SHR.