Schimmel op zolder

Probleem

Een ouder echtpaar woont al bijna 40 jaar in hun dijkwoning van omstreeks 1840. Het dak is 6 jaar geleden aangepakt door een aannemer. Op het bestaande dakbeschot is een moderne folie aangebracht en de dakpannen zijn vernieuwd. Sinds enige tijd nemen de bewoners bij betreding van de ongeïsoleerde zolder schimmelvorming waar op verschillende onderdelen van het dak. Zij willen graag weten of het een voor mensen schadelijke schimmel is en waarom die daar nu groeit.

Oplossing

Bij een bezoek ter plaatse worden metingen gedaan en ook monsters van de schimmel genomen. Daarna meten dataloggers gedurende enkele weken rond de Kerst op drie plaatsen de temperatuur en luchtvochtigheid. De schimmel staat niet als specifiek humaan-pathogeen te boek, maar blijkt zich wel al bij relatief lage luchtvochtigheid te kunnen ontwikkelen. De dakfolie is goed aangebracht en zeer dampopen. De dataloggers laten zien, dat de bij het dakbeschot en de nok gemeten temperaturen bij koude buiten-omstandigheden bijna tot op het dauwpunt dalen: er vindt inwendige condensatie plaats. Het (nog originele) dakbeschot is vrij vochtig en het is mogelijk dat deze situatie zich over enkele winters heeft opgebouwd. Geadviseerd wordt te zorgen voor voldoende ventilatie en de aanwezige installaties te checken op goede werking (vochtafvoer). Een eventuele isolatie van de kap zal vanwege het monumentale karakter van het pand van binnenuit moeten plaatsvinden.