Sluis in Rotterdam: wat is de staat van het vloer- en heipaalhout?

  • Sluis in Rotterdam
    Sluis in Rotterdam

Probleem

Bij een renovatie van een sluis in de Boterdorpse Verlaat in Hillegersberg (Rotterdam) wil het uitvoerende ingenieursbureau weten wat de precieze staat van het vloer- en heipaalhout is. Typisch het domein van SHR, dat dan ook voor het onderzoek wordt ingeschakeld.

Oplossing

SHR heeft ter plaatse houtmonsters genomen en deze monsters op het eigen laboratorium onderzocht op aantasting en houtstructuur. Opvallend is dat er vier houtsoorten zijn toegepast: vuren in de heipalen, in het balkhout en in het onderste vloerhout; eiken in de bovenvloer, in een deel van de ondervloer en in enkele kespen, dennen in andere kespen en grenen in weer andere kespen en het kwelscherm. Bij de bouw van de sluis is bewust omgegaan met houtsoorten en -kwaliteiten, zodat bijvoorbeeld onder water de houtsoort met de grootste weerstand op aantasting is toegepast. De verschillende houten onderdelen zijn door de jaren heen slechts beperkt aangetast en inmiddels is de aantasting gestopt. Verdere uitbreiding is niet meer te verwachten.

Door de uitkomsten van dit SHR-onderzoek kon de sluis voor de komende 25 jaar klaar worden gemaakt, zónder grootschalige vervanging van de houten constructie.

Kosten besparen bij het onderhoud van constructies met hout? Contact SHR.