Te snel dof geworden schilderwerk

Probleem

Aan een appartementencomplex is in het voorjaar van 2014 onderhoud uitgevoerd nadat er vroegtijdig veroudering van het, na de bouw opgeleverde schilderwerk, in combinatie met craquelé en verfonthechting was opgetreden. Van de opdrachtgever heeft het onderhoudsbedrijf een klacht ontvangen dat de kozijnen op sommige plekken twee jaar later al erg dof zijn. Dit was in tegenspraak met de verwachte prestatie van het verfsysteem.

Oplossing

Ter plaatse heeft SHR een visuele inspectie uitgevoerd. Slechts op de zuid-oriëntatie kwam het probleem voor aan in het oog springende kozijnen en nauwelijks aan het overige geveltimmerwerk. Het betrof gevingerlast en gelamineerd meranti kozijnhout. Sommige lamellen vertoonden het beeld over het gehele oppervlak, andere lamellen vertoonden het beeld in banen die de houtstructuur leken te volgen. De overgang van dof naar zijdeglanzend bij vingerlassen kon groot zijn. Op de plekken waar de verflaag dof was verkrijtte de verflaag nauwelijks en gaf ook niet af. De verflaag ter plaatse van de doffe plekken was ten opzichte van de zijdeglanzende verflaag enigszins verweekt. Er was nergens sprake van barstvorming, afbladderen, blaasvorming of een andere vorm van verfonthechting.

Op gelijktijdig behandelde paneelvullingen tussen de betreffende kozijnen kwam het probleem in zijn geheel niet voor.

De oorzaak van het probleem werd toegeschreven aan houtinhoudsstoffen waardoor het drogingproces van de aflaklaag negatief is beïnvloed waarna de aflaklaag als gevolg van een grotere gevoeligheid voor de inwerking van vocht en temperatuur dof werd. De oriëntatie op het zuiden levert, door de hogere oppervlaktetemperatuur, een grotere mobiliteit van houtinhoudsstoffen op waardoor het probleem werd versterkt.

Omdat de verflaag er over het algemeen goed uitzag en er geen overige gebreken werden waargenomen kon worden verwacht dat de grondlagen niet nadelig zijn beïnvloed. Er was dan ook geen reden om een verminderde technische duurzaamheid te veronderstellen.

Naar verwachting zijn houtinhoudsstoffen inmiddels gefixeerd in de verflaag en zal na overschilderen het probleem niet terugkeren.

In afwachting van regulier onderhoud aan het gehele complex zou aan de betreffende kozijnen met een onderhoudsproduct de esthetische waarde kunnen worden hersteld, of het regulier onderhoud zou kunnen worden vervroegd.