Tijdens bouw nat geworden HSB wanden

Probleem

Volgens opgave opdrachtgever zijn tijdens de bouwperiode in de afgelopen weken (ca. 4 weken) de dakopstanden van de HSB wanden niet voldoende afgedekt geweest waardoor er regenwater in de HSB wanden gelopen zou zijn. SHR is gevraagd de houten wanden te beoordelen op mogelijk inwateren en te kijken wat de eventuele gevolgen hiervan zijn.

Oplossing

De dakranden zijn nog niet volledig waterdicht, met name de aansluiting van de binnenplaat. De dakranden dienen zo spoedig mogelijk volledig waterdicht te worden gemaakt.

Er is water, voornamelijk via de naad tussen binnenplaat en vuren regelwerk, ingetreden. Hierbij is een kleine hoeveelheid water op de vuren onderregel en op de slabbe boven de kozijnen aangetroffen.

De HSB elementen zijn niet extreem nat aan de binnenzijde.

Tevens is geconstateerd dat er in een deel van de dakopstanden geen isolatie aanwezig is. Dit betreft de gevelelementen boven de kozijnen. Alle elementen dienen wel te zijn voorzien van isolatie i.v.m. aanwezige koudebrug (al is dit niet geheel duidelijk in de productietekening).