Traditionele houtconstructies

  • Stolpboerderij west-friesland
    Stolpboerderij west-friesland
  • Hans en Griet Zeewolde
    Hans en Griet Zeewolde
  • School te Raalte
    Hans en Griet Zeewolde

Probleem

Hout en metselwerk/steen zijn de van oudsher gebruikte materialen voor onze bouwwerken. Steen, minder kritisch op het klimaat waarin wij wonen, alleen op druk belastbaar. Hout op druk, trek en buiging te belasten. Logisch dat hout in de Nederlandse gebouwen van oudsher terug te vinden is in vooral vloeren, daken en volledige spanten. Veel van dit hout heeft al vele jaren, vaak al eeuwen, een essentiële functie in de veiligheid van onze bebouwde omgeving.

De afmetingen van de constructieonderdelen zijn beperkt door de afmetingen van de boom. Verbindingen waarin de krachten geacht worden via contactdruk over te worden gedragen zijn dan ook vaak een essentieel onderdeel van de constructie.

Berekeningen, die de sterkte van de houtconstructies aantonen zijn pas sinds ca.1850 in ontwikkeling. Zeker daarvoor, maar ook nog veel dat later is gerealiseerd, is op ervaring/gevoel tot stand gekomen. Indien deze constructies op de wijze worden benaderd zoals we tegenwoordig gewoon zijn, voldoen vele niet aan de gestelde eisen van vooral veiligheid. Moeten deze dan worden afgebroken?

Oplossing

Natuurlijk moeten deze niet zomaar worden afgebroken. Om een of andere reden functioneren deze constructies naar ieders tevredenheid. Hoe komt het dat de huidige regelgeving tot afkeuring leidt?

Twee aspecten spelen hierbij een rol, die het samenspel tussen het constructieve systeem en de sterkte-eigenschappen beïnvloeden. Ten eerste rekenen we tegenwoordig met karakteristieke sterkte waarbij we ervan uitgaan, dat 95% van de gebruikte elementen een grotere sterkte heeft. Voor in een bestaande houtconstructie toegepaste elementen geldt dat niet; hier geldt de “werkelijke” sterkte. Ten tweede is het zeer de vraag of de zwakste doorsnede, die de karakteristieke sterkte bepaald, het zwaarst belast wordt. Dat zal haast nooit het geval zijn en voor bestaande constructies is deze combinatie precies vast te stellen. In feite is het voor bestaande (ook traditionele) houtconstructies vaak dan ook niet interessant om de sterkteklasse vast te stellen.

Leg tijdens een inspectie zo goed mogelijk de combinatie constructief systeem – sterkte zwaarst belaste doorsnede vast. In feite gaat het om de verhouding sterkte: optredende spanning (die natuurlijk > 1,0 moet zijn).