Verkeerd geplaatste dakkapellen

Probleem

Het betreft een tweetal dakkapellen op het dakvlak aan de achterzijde van een woning. De bouwtekeningen voor twee dakkapellen zijn voorafgaand aan het offertetraject door de Gemeente goedgekeurd.

Conform de offerte is opdracht gegeven de twee dakkapellen te plaatsen, waarbij de lay-out van de kozijnen in de tekeningen leidend zijn.

Na plaatsing van de dakkapellen bleken er meerdere klachten en gebreken te zijn met de dakkapellen. Zo zou o.a. de dakkapel op zolder scheluw staan. Aan SHR is gevraagd het geleverde en uitgevoerde werk te inspecteren en te beoordelen.

Oplossing

Op basis van de inspectieresultaten zijn er naar het oordeel van SHR gegronde klachten. De dakkapellen voldoen niet aan wat is aangegeven door de fabrikant en de plaatsing van de dakkapel voldoet op veel punten niet aan de gewenste en aangegeven prestaties. De dakkapel is constructief niet correct geplaatst, niet goed verankerd, de lucht- en waterdichtheid is niet afdoende, de Rc-waarden voldoen niet aan wat is aangegeven.

Gezien de vele aanwezige gebreken is vervanging van de gehele dakkapel noodzakelijk.