Vlakke samengestelde deuren als bergings- of poortdeur

Probleem

SHR is de afgelopen jaren een aantal keer betrokken geweest bij schades met vlakke samengestelde deuren die toegepast zijn als bergingsdeur of poortdeur. Bij deze deuren zijn problemen geconstateerd in de vorm van zwel van de dekplaten en delaminatie van de dekplaat. De problemen worden veroorzaakt door een te kleine omtrekspeling waardoor er capillair water blijft staan / hangen in de naden en door onvoldoende afwerking van de omkanten van de deur.

Een vlakke samengestelde deur is gevoeliger voor vochtopname dan massieve deuren. Vlakke samengestelde deuren worden veelal als voordeur toegepast en hebben in die toepassing een lagere vochtbelasting omdat de deuren verder naar binnen zijn geplaatst (in een binnensponning) en daardoor ook geen vochtbelasting aan de omkanten van de deur hebben.

Oplossing

Bij de geconstateerde schadegevallen waren de deuren veelal te beschadigd om nog te herstellen en zijn uiteindelijk vervangen.

Om bij toepassing van vlakke samengestelde deuren in een naar buitendraaiende toepassing problemen te voorkomen, is het belangrijk om er voor te zorgen dat de omtrekspeling voldoende is en dat de omkanten van de deur (kops hout en plaatranden) heel goed zijn afgedicht. Ook is het van belang om de juiste keuze voor materialen te maken voor het randhout en de dekplaat. SHR kan hier bij adviseren.