Vurenhout en verknipte zeilen: te groot materiaalverlies

  • Sterkte kiervorming tussen vuren vloer leidt tot materiaalverlies
    Sterkte kiervorming tussen vuren vloer leidt tot materiaalverlies

Probleem

Een zeilmakerij heeft een nieuw pand laten bouwen. Onderdeel daarvan is een grote vrije ruimte met een vurenhouten vloer, waarop de zeilen worden geknipt. Na enige tijd worden steeds meer knipfouten gemaakt, omdat de scharen de richting van de vloerdelen gaan volgen als gevolg van kieren daartussen. Het verlies aan verknipt materiaal wordt te groot.

Oplossing

SHR beoordeelt ter plaatse de vloer op maatvoering, bevestiging en het houtvochtgehalte. Uit nauwkeurige metingen van breedtes van vloerdelen en de kieren daartussen is een schatting gemaakt van het oorspronkelijke vochtgehalte. Dat blijkt duidelijk te hoog te zijn geweest voor deze toepassing. In combinatie met de bevestiging zijn de gewraakte kieren ontstaan. De zeilmaker kan de vloerenlegger hier nu op aanspreken.

Houthoudende vloeren inspecteren? Vraag SHR.