Welke houtconstructies zijn mogelijk in welke toepassingen?

  • Vrijthof in Maastricht
    Vrijthof in Maastricht

Probleem

Een architect maakt ontwerpschetsen voor een nieuw gebouw. Hij wil een houtconstructie gaan toepassen. Welke varianten constructies zijn er mogelijk? Hoe komt het hout het beste tot zijn recht? Welke afmetingen zijn nodig? Hoe worden de verbindingen gemaakt? Hoe kunnen duurzame details worden ontworpen?

Oplossing

In overleg met de architect maakt SHR verschillende constructie-ontwerpen. Er wordt een ontwerp gemaakt voor de stabiliteit van het gebouw, de detaillering wordt opgezet en de hoofdafmetingen van de constructie worden bepaald aan de hand van ontwerpberekeningen. Daarnaast denken we mee over de maakbaarheid en bouwfysische aspecten. In overleg met de architect wordt gekozen voor de constructie die het best past binnen het schetsontwerp. Aan de hand van het definitieve ontwerp komen vervolgens de uiteindelijke constructieberekeningen tot stand. 

Advies nodig over houtconstructies? Neem contact op met SHR.