Cursussen

Uitgangspunten voor duurzame gevelbekleding (2-daagse cursus)

Een 2-daagse cursus die inzicht geeft in de voorwaarden voor een duurzame gevelbekleding waarbij de risico’s in relatie tot ontwerp, materiaalgebruik, uiterlijk, onderhoud en levensduur kunnen worden ingeschat en beheerst. Hierbij hopen we een bijdrage te leveren aan het verminderen van schades met gevelbekleding.

Houtsoorten herkennen, 50 veel voorkomende soorten (2-daagse cursus)

Iedereen die met hout werkt weet dat de specifieke eigenschappen van houtsoorten bepalend kunnen zijn voor een succesvolle toepassing. Bovendien varieert de marktprijs van hout en houtsoorten behoorlijk. Het is daarom belangrijk om de verschillende houtsoorten van elkaar te kunnen onderscheiden. Dit is lang niet altijd gemakkelijk, want veel houtsoorten lijken op elkaar en het uiterlijk van houtsoorten kan soms behoorlijk variëren.

Hout in de grond (2-daagse cursus)

Een 2-daagse cursus die gaat over toepassingen waar vochtophoping niet kan worden voorkomen en waar hout zodanig moet worden toegepast dat het zo efficiënt mogelijk zijn natuurlijke weerstand tegen schimmel- en bacteriënaantasting kan inzetten.

Voorkomen van houtschade

Verlengen van de levensduur

Er wordt veel gebouwd met hout en vaak hebben houten objecten of houten elementen een lange levensduur. Toch is de levensduur soms veel korter dan verwacht. In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende oorzaken van een te korte levensduur voor een houten product. Door kennis te nemen van de oorzaken kunnen fouten in de toekomst voorkomen worden. Soms gaat het om nietszeggende details die op termijn grote gevolgen kunnen hebben en die tot onverwachte hoge herstelkosten leiden.

Rekenen aan houtconstructies

Deze cursus geeft inzicht hoe met de verschillende bouwmethoden in hout, die op dit moment op de markt aanwezig zijn, op constructieve wijze ontworpen kan worden.

Hout en milieu

Het onderwerp van deze cursus is belangrijk ter onderbouwing voor de keuze van hout als duurzaam bouwmateriaal. Termen als circulariteit, hergebruik en groen worden als milieu-argument gebruikt om reguliere bouwmaterialen zoals beton, staal en kunststof aan te prijzen.