Cursussen

Cursus: uitgangspunten voor duurzame gevelbekleding (2-daagse cursus)

Een tweedaagse cursus die inzicht geeft in de voorwaarden voor een duurzame gevelbekleding waarbij de risico’s in relatie tot ontwerp, materiaalgebruik, uiterlijk, onderhoud en levensduur kunnen worden ingeschat en beheerst. Hierbij hopen we een bijdrage te leveren aan het verminderen van schades met gevelbekleding.

Houtsoorten herkennen, 50 veel voorkomende soorten (2-daagse cursus)

Iedereen die met hout werkt weet dat de specifieke eigenschappen van houtsoorten bepalend kunnen zijn voor een succesvolle toepassing. Bovendien varieert de marktprijs van hout en houtsoorten behoorlijk. Het is daarom belangrijk om de verschillende houtsoorten van elkaar te kunnen onderscheiden. Dit is lang niet altijd gemakkelijk, want veel houtsoorten lijken op elkaar en het uiterlijk van houtsoorten kan soms behoorlijk variëren.

Hout in onderhoud en renovatie

Verantwoord omgaan met hout

In de meeste woningen zit veel hout verwerkt. Kozijnen, ramen en deuren, gevelbekleding, trappen , balklagen, vloeren, kapconstructie, lambriseringen, plafond soms is zelfs de hele constructie van hout en zijn er in de tuin houten schuttingen, een schuur of een carport. Met goed onderhoud kunnen al deze houten elementen lang mee gaan. Maar wat is goed onderhoud en wanneer is groot onderhoud of vervanging nodig. Welke mogelijkheden zijn er om te vangen en wat betekent dat voor het uiterlijk of de energieprestatie van de woning of de kosten en intensiteit voor toekomstig onderhoud. Al met al wat voor kennis heb is nodig om in de renovatie en onderhoud verantwoord met hout om te gaan.

Voorkomen van houtschade

Verlengen van de levensduur

Er wordt veel gebouwd met hout en vaak hebben houten objecten of houten elementen een lange levensduur. Toch is de levensduur soms veel korter dan verwacht. In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende oorzaken van een te korte levensduur voor een houten product. Door kennis te nemen van de oorzaken kunnen fouten in de toekomst voorkomen worden. Soms gaat het om nietszeggende details die op termijn grote gevolgen kunnen hebben en die tot onverwachte hoge herstelkosten leiden.

Houten funderingsproblematiek in de woningbouw

Heipalen: een fundamenteel probleem

In Nederland staan 25 miljoen houten heipalen in de grond en dragen vele gebouwen en waterbouwkundige constructies. Men is er altijd van uitgegaan dat de kwaliteit van een houten paalfundering die altijd onder water staat honderden jaren mee kan gaan. De afgelopen decennia is gebleken dat deze vooronderstelling onjuist is en dat houten paalfunderingen altijd maar in verschillende mate toch aan sterkte verliezen in de tijd. Dit betekent dat bij onderhoud van een gebouw deze ondergrond constructie nooit werd meegenomen.