Cursus: uitgangspunten voor duurzame gevelbekleding (2-daagse cursus)

Inhoud cursus

In het inhoudelijke deel komen de volgende onderwerpen aan bod, steeds ook in relatie tot bestaande richtlijnen: gevelbekledingen (de types, functie, wel of geen afwerking, achterliggende constructie, bevestiging, brandvertraging, houtsoorten, houtachtige materialen, onderhoud, levensduur, circulariteit); houtkwaliteit (oriëntatie, dikte-breedte, houtsoort/ houttype specifiek, bewerking, effect op functionaliteit); houtvochtgehalte en houtaantasting (wijze van meten, toepassingsvochtgehalte, krimp/zwelling, effect detaillering, ventilatie, zoninstraling); coatings (typen en hun functie / eigenschappen, kleur en verkleuring, laagdikten, effect snelheid van verwering, combineren systemen, speciale aandacht voor niet filmvormende producten); onderhoud (voorwaarden, cycli, bereikbaarheid); verwachtingen (beoordeling productinformatie, lange termijn gedrag nieuwe materialen gemodificeerde hout, WPC, bamboe); schade-keten (betrokkenen, verantwoordelijken, risico’s). In het praktische deel worden metingen en inspectiebeoordelingen gedaan en geëvalueerd.

Op 17 juni 2021 is er een voorcollege gegeven over de cursus. Hierin hebben de docenten zich voorgesteld, hebben ze een toelichting gegeven op de inhoud van de cursus en zijn er enkele vragen van deelnemers beantwoord. U kunt hier het volledige voorcollege terugkijken.

De cursussen voor sept-okt en december 2021 en februari-maart 2022 zitten al vol maar er is nog voldoende ruimte voor de cursus van 25 mei-1 juni 2022.

Voor wie?

Houthandelaren, timmerfabrikanten, architecten, aannemers, houtverduurzamers, looncoatbedrijven, verfleveranciers, onderhoudsbedrijven en beheerders van vastgoed.

Locatie

De cursus wordt op het houtonderzoeksinstituut SHR te Wageningen en mogelijk op locatie verzorgd, dit laatste geschiedt dan met eigen vervoer.

Leerresultaten

  • U kent de verschillen in functies, typen, materiaal, opbouw, afwerking en onderhoud van gevelbekleding.
  • U kent de risico’s die de functies ondermijnen.
  • U kent de relatie tussen ontwerp en uiterlijk, onderhoud en levensduur. 
  • U kunt een gevelbekleding beoordelen in de praktijk, gebruikmakend van gangbare beoordelingscriteria en meetapparatuur.
  • U kent de keten die betrokken is bij de realisatie van gevelbekleding en de verantwoordelijkheden van de verschillende schakels.
  • U kent de belangrijkste uitgangspunten voor duurzame houttoepassingen.
  • U kent de eerste signalen die van belang zijn bij het onderhoudsplan.
  • U kent de visuele en faalrisico’s voor specifieke houtkeuzes.
  • U kent de praktisch haalbare mogelijkheden voor het bouwen met hout.

Programma

Dag 1
09.00 uur Inleiding algemeen, Inleiding inhoudelijk
10.15 uur Toegepaste coatings en hun functie
11.00 uur Paneeltjesmeting
11.45 uur Houtkwaliteit en bewerking hout
12.30 uur Lunch
13.00 uur Houtvochtgehalte en houtaantasting
13.30 uur Inspectie object 1
15.00 uur Einde dag 1


Dag 2
09.00 uur Onderhoud
10.00 uur Verwachtingen
10.45 uur Schadeketen
11.15 uur Paneeltjesmeting
11.45 uur Specifieke eigenschappen
12.30 uur Lunch
13.00 uur Bezoek 2 objecten
14.30 uur Presentatie en afsluiting