Hout en milieu

In de cursus geven we inzicht hoe milieubelasting er uitziet en waarom hout beter presteert dan de reguliere bouwmaterialen. Dit wordt gedaan aan de hand van berekeningen die volgens het Bouwbesluit gevraagd zijn en aan de hand van inzicht in de betrouwbaarheid van deze berekeningen. Verder wordt ingegaan op de duurzame teelt van hout, de beschikbaarheid ervan, ook op lange termijn, en dit alles in het kader van "de stoppen met  kappen" discussie. Ook wordt ingegaan op de potentie van het hergebruiken van hout en de milieueffecten ervan. Dit brede beeld geeft de deelnemers de mogelijkheid om de milieuvoordelen en de voorwaarden om met hout te bouwen goed uit te dragen, voor het verwerven van eigen projecten of het bepalen van milieuvriendelijk bouwbeleid.

Locatie
De cursus vindt plaats bij SHR, Nieuwe Kanaal 9e te Wageningen. 

Verdere informatie wordt bekend gemaakt tijdens het gratis digitale voorcollege op 14 september a.s. (van 9.00-9.30 uur) over het SHR cursusprogramma 2022-2023. Inschrijven hiervoor kan via info@shr.nl (o.v.v. cursusprogramma).