Hout in de grond (2-daagse cursus)

Het gaat dan om het gebruik van palen (tuinhout, afrastering), bruggen, buitenmeubilair, oeverbeschoeingen en funderingsconstructies. Door de keuze van het ontwerp, het hout en het aanpassen van de omgeving kunnen ook in dit toepassingsgebied, constructies worden gemaakt die decennia meegaan. Ook voor funderingstechnici en archeologen is dit een interessante cursus want de processen die behandeld worden hebben ook een relatie tot verdroging als gevolg van klimaatverandering. Hierdoor komen houten onderdelen boven het grondwater uit en is het belangrijk om de snelheid van aantasting en de voorwaarden waaronder dit plaats vindt te kunnen duiden. De meest recente en nieuwe inzichten over aantasting en bescherming van archeologische houten (scheeps-)restanten en paalfunderingen, worden besproken.

Locatie
De cursus vindt plaats bij SHR, Nieuwe Kanaal 9e te Wageningen. 

Verdere informatie wordt bekend gemaakt tijdens het gratis digitale voorcollege op 14 september a.s. (van 9.00-9.30 uur) over het SHR cursusprogramma 2022-2023. Inschrijven hiervoor kan via info@shr.nl (o.v.v. cursusprogramma).