Houten funderingsproblematiek in de woningbouw

In Nederland staan 25 miljoen houten heipalen in de grond en dragen vele gebouwen en waterbouwkundige constructies. Men is er altijd van uitgegaan dat de kwaliteit van een houten paalfundering die altijd onder water staat honderden jaren mee kan gaan. De afgelopen decennia is gebleken dat deze vooronderstelling onjuist is en dat houten paalfunderingen altijd maar in verschillende mate toch aan sterkte verliezen in de tijd. Dit betekent dat bij onderhoud van een gebouw deze ondergrond constructie nooit werd meegenomen.

Omdat het sterkteverlies een sluimerend proces is, heeft deze ontkenning geresulteerd in onbeheersbare grote schadeposten die vanaf de jaren negentig ineens werkelijkheid bleken. Eerst werd het probleem nog ontkend maar het besef wordt steeds algemener dat de realiteit onder ogen moet worden gezien en dit geldt zeker voor woningcorporaties die een deel van hun woningarsenaal op slappe (west) Nederlandse bodems heeft staan.

In de cursus wordt eerst ingegaan op de oorzaken van de problemen. Hierna wordt besproken hoe u problemen binnen uw bezit goed in kaart kunt brengen en welke mogelijkheden er zijn om problemen beheersbaar te houden. Uiteraard worden herstel opties gegeven.

Voor wie?

Deze cursus is geschikt voor projectleiders, vastgoedbeheerders en overige medewerkers die betrokken zijn bij het onderhoud van woningen en gebouwen met houten heipalen.

Locatie

De cursus wordt verzorgd in regio Amsterdam door docenten van hout onderzoeksinstituut SHR. Naast theorie wordt ook aandacht besteedt aan de praktijk middels bezoek aan gebieden met funderingsproblematiek.

Leerresultaten

  • U kent de oorzaken die houten paalfundering bedreigen.
  • U kent de mogelijkheden om inzicht in de staat van het eigen woningarsenaal te krijgen.
  • U kent de mogelijkheden om het risico op uitbreiding te beperken.
  • U kent de mogelijkheden, problemen en kosten voor funderingsherstel.

Programma

  • Geschiedenis gebruik houten heipalen
  • Veel voorkomende problemen met houten heipalen
  • Oorzaken van de problemen
  • In kaart brengen problematiek bestaand bezit
  • Beheersbaar houden van problematiek
  • Herstelopties