Uitgangspunten voor duurzame gevelbekleding

In het inhoudelijke deel van deze 2-daagse cursus, komen de volgende onderwerpen aan bod, steeds ook in relatie tot bestaande richtlijnen: gevelbekledingen (types, functie, wel of geen afwerking, achterliggende constructie, bevestiging, brandvertraging, houtsoorten, houtachtige materialen, onderhoud, levensduur, circulariteit); houtkwaliteit (oriëntatie, dikte-breedte, houtsoort/houttype specifiek, bewerking, effect op functionaliteit); houtvochtgehalte en houtaantasting (wijze van meten, toepassingsvochtgehalte, krimp/zwelling, effect detaillering, ventilatie, zoninstraling); coatings (typen en hun functie/eigenschappen, kleur en verkleuring, laagdikten, effect snelheid van verwering, combineren systemen, speciale aandacht voor niet filmvormende producten); onderhoud (voorwaarden, cycli, bereikbaarheid); verwachtingen (beoordeling productinformatie, lange termijn gedrag nieuwe materialen gemodificeerde hout, WPC, bamboe); schade-keten (betrokkenen, verantwoordelijken, risico’s).

In het praktische deel worden metingen en inspectiebeoordelingen gedaan en geëvalueerd.

Voor wie? Houthandelaren, timmerfabrikanten, architecten, aannemers, houtverduurzamers, looncoatbedrijven, verfleveranciers, onderhoudsbedrijven en beheerders van vastgoed.

Locatie: De cursus vindt plaats bij SHR, Nieuwe Kanaal 9e te Wageningen. Voor inspecties op locatie wordt vervoer geregeld.

Inschrijven kan tot 17 mei 2023.

Leerresultaten:

  • U kent de verschillen in functies, typen, materiaal, opbouw, afwerking en onderhoud van gevelbekleding.
  • U kent de risico’s die de functies ondermijnen.
  • U kent de relatie tussen ontwerp en uiterlijk, onderhoud en levensduur.
  • U kunt een gevelbekleding beoordelen in de praktijk, gebruikmakend van gangbare beoordelingscriteria en meetapparatuur.
  • U kent de keten die betrokken is bij de realisatie van gevelbekleding en de verantwoordelijkheden van de verschillende schakels.
  • U kent de belangrijkste uitgangspunten voor duurzame houttoepassingen.
  • U kent de eerste signalen die van belang zijn bij het onderhoudsplan.
  • U kent de visuele en faalrisico’s voor specifieke houtkeuzes.
  • U kent de praktisch haalbare mogelijkheden voor het bouwen met hout.


Programma Dag 1 (9.00 – 15.30  uur)

Voordrachten:
Inleiding over gevelbekleding
Toegepaste coatings en hun functie
Verwachtingen
Houtkwaliteit, bewerking, houtachtige materialen

Opdrachten:
Beoordeling panelen op verf en hout
Inspectie van een object en bespreking

12.30 uur Lunch

Programma Dag 2 (9.00  – 15.30 uur)

Voordrachten:
Houtvochtgehalte en houtaantasting
Bouwfysica, brand en milieu
Schadeketen

Opdrachten:
Coating hechting / laagdikte
Inspectie van twee objecten
Presentatie inspectie

12.30 uur Lunch