Uitgangspunten voor duurzame gevelbekleding (2-daagse cursus)

Inhoud cursus

In het inhoudelijke deel komen de volgende onderwerpen aan bod, steeds ook in relatie tot bestaande richtlijnen: gevelbekledingen (de types, functie, wel of geen afwerking, achterliggende constructie, bevestiging, brandvertraging, houtsoorten, houtachtige materialen, onderhoud, levensduur, circulariteit); houtkwaliteit (oriëntatie, dikte-breedte, houtsoort/ houttype specifiek, bewerking, effect op functionaliteit); houtvochtgehalte en houtaantasting (wijze van meten, toepassingsvochtgehalte, krimp/zwelling, effect detaillering, ventilatie, zoninstraling); coatings (typen en hun functie / eigenschappen, kleur en verkleuring, laagdikten, effect snelheid van verwering, combineren systemen, speciale aandacht voor niet filmvormende producten); onderhoud (voorwaarden, cycli, bereikbaarheid); verwachtingen (beoordeling productinformatie, lange termijn gedrag nieuwe materialen gemodificeerde hout, WPC, bamboe); schade-keten (betrokkenen, verantwoordelijken, risico’s). In het praktische deel worden metingen en inspectiebeoordelingen gedaan en geëvalueerd.

Op 14 september a.s. (van 9.00-9.30 uur) wordt tijdens een gratis digitaal voorcollege het SHR cursusprogramma 2022-2023 gepresenteerd (data, actualiteiten). U kunt zich hiervoor opgeven via info@shr.nl (o.v.v. cursusprogramma). Eerder hebben de docenten tijdens een digitaal voorcollege (circa 30 minuten) zich al voorgesteld en hebben ze een toelichting gegeven op de inhoud van de cursus. U kunt hier het volledige voorcollege terugkijken.

Voor wie?

Houthandelaren, timmerfabrikanten, architecten, aannemers, houtverduurzamers, looncoatbedrijven, verfleveranciers, onderhoudsbedrijven en beheerders van vastgoed.

Locatie

 De cursus vindt plaats bij SHR, Nieuwe Kanaal 9e te Wageningen. Voor inspecties op locatie wordt vervoer geregeld.

Leerresultaten

  • U kent de verschillen in functies, typen, materiaal, opbouw, afwerking en onderhoud van gevelbekleding.
  • U kent de risico’s die de functies ondermijnen.
  • U kent de relatie tussen ontwerp en uiterlijk, onderhoud en levensduur. 
  • U kunt een gevelbekleding beoordelen in de praktijk, gebruikmakend van gangbare beoordelingscriteria en meetapparatuur.
  • U kent de keten die betrokken is bij de realisatie van gevelbekleding en de verantwoordelijkheden van de verschillende schakels.
  • U kent de belangrijkste uitgangspunten voor duurzame houttoepassingen.
  • U kent de eerste signalen die van belang zijn bij het onderhoudsplan.
  • U kent de visuele en faalrisico’s voor specifieke houtkeuzes.
  • U kent de praktisch haalbare mogelijkheden voor het bouwen met hout.

Programma

Dag 1 

09.00 uur Inleiding algemeen, inleiding inhoudelijk
10.35 uur Toegepaste coatings en hun functie
11.00 uur Opdracht: beoordeling panelen op verf en hout
11.45 uur Verwachtingen
12.30 uur Lunch
13.00 uur Houtkwaliteit, bewerking, houtachtige materialen
14.00 uur Inspectie 1 object  
15.45 uur Bespreking inspectie
15.15 uur Einde dag 1


Dag 2 

09.00 uur Houtvochtgehalte en houtaantasting
10.00 uur Demonstratie coatinghechting / laagdikte
10.45 uur Bouwfysica, brand en milieu
11.45 uur Schadeketen
12.30 uur Lunch
13.00 uur Bezoek 2 objecten
14.30 uur Presentatie en afsluiting