Voorkomen van houtschade

Er wordt veel gebouwd met hout en vaak hebben houten objecten of houten elementen een lange levensduur. Toch is de levensduur soms veel korter dan verwacht. In deze cursus wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende oorzaken van een te korte levensduur voor een houten product. Door kennis te nemen van de oorzaken kunnen fouten in de toekomst voorkomen worden. Soms gaat het om nietszeggende details die op termijn grote gevolgen kunnen hebben en die tot onverwachte hoge herstelkosten leiden.

In de cursus behandelen we diverse oorzaken die tot houtschades leiden. Meest gevoelig is natuurlijk de buitentoepassing. Hier wordt dan ook uitgebreid aandacht aan besteed. Het gaat hierbij om het ontwerp, de keuze in detaillering en houtsoorten, de verwerking maar ook de toepassing en het onderhoud. Er worden voorbeelden gegeven waar en waarom het fout gaat en hoe dit te voorkomen is.

U leert de mogelijkheden en de onmogelijkheden van bouwen met hout en hoe u met goede controles in het proces faalkosten kunt beperken. Voorbeelden die besproken worden zijn klemmende en rottende ramen en deuren, vervormende en krakende trappen, doorgezakte vloeren en daken, te weinig draagkrachtige houtconstructies, verfschade, verkleuring en extreme geurvorming.

Voor wie?

Projectleiders, uitvoerders en opdrachtgevers van vastgoed met houten elementen en hout constructies. Ook voor architecten en ontwerpers is de cursus interessant.

Locatie

Deze cursus wordt op het hout onderzoeksinstituut SHR verzorgd te Wageningen.

Leerresultaten

 • U kent de belangrijkste uitgangspunten voor duurzame houttoepassingen
 • U kent de eerste signalen die van belang zijn bij het onderhoudsplan
 • U kent de financiële, visuele en faalrisico’s voor specifieke houtkeuzes
 • U kent de praktisch haalbare mogelijkheden voor het bouwen met hout
 • U kent het risico van het onvoorspelbaar handelen van mensen op hout

Programma

 • Oorzaken van houtschades
 • Toepassingen met hout; buiten en binnen
 • Ontwerpfase, detaillering en houtsoorten
 • Verwerking van hout
 • Toepassing en onderhoud
 • Mogelijkheden en onmogelijkheden van bouwen met hout
 • Controles in het proces
 • Beperken van faal- en foutkosten
 • Veel voorkomende problemen met hout