Voorwaarden voor duurzame houtbouw

In deze 2-daagse cursus worden de verschillende houtbouwwijzen behandeld maar ook de voorwaarden waaronder gebouwd moet worden en de specifieke eigenschappen van houtbouw. De voordelen en de beperkingen worden getoond en juist voor de beperkingen worden talloze oplossingen behandeld die leiden tot een duurzame constructie. Vocht maar ook de specifieke kracht-gewichtsverhouding van hout en het anisotrope gedrag spelen hierin een belangrijke rol. Voorwaarden voor goed bouwen met hout zitten in het ontwerp, detaillering, kwaliteitsbewaking bij productie, opslag, transport en handling tijdens de bouwfase. Maar ook in het gebruik en het onderhoud. We laten zien wat er voor mogelijkheden zijn, ook in levensduur, wanneer de uitgangspunten worden gerespecteerd.

Een toename van de houtbouw is alleen mogelijk wanneer verwachtingen over levensduur, uiterlijk en onderhoud niet worden geschaad. Om hout als bouwmateriaal te verwerken is meer kennis nodig dan voor de andere reguliere bouwmaterialen en daarom is kennis over hout en over de voorwaarden bij toepassing van hout in de bouw essentieel.

Voor wie? Ontwerpers, architecten, opdrachtgevers en eigenaren van vastgoed met houtconstructies maar ook projectleiders en uitvoerders in de houtbouw en bij aannemers.

Locatie: De cursus vindt plaats bij SHR, Nieuwe Kanaal 9e te Wageningen. 

Inschrijven kan tot 1 september 2023.

Leerresultaten:

  • U kent de verschillend houtbouwwijzen.
  • U kent de belangrijkste algemene uitgangspunten voor duurzame houtbouw.
  • U kent de algemene mogelijkheden en beperkingen van houtbouw.
  • U kent de risico’s die samenhangen met de verschillende bouwwijzen.
  • U kent de basis bouwfysische regels die van belang zijn bij houtbouw.
  • U kent de financiële, visuele en faalrisico’s voor specifieke houtkeuzes.
  • U kent de praktisch haalbare mogelijkheden voor het bouwen met hout.
  • U kent het risico van het onvoorspelbaar handelen van mensen met hout.

Programma Dag 1 (9.00 – 16.30 uur)

Voordrachten
Inleiding: typen houtbouw
Hout als bouwmateriaal, kenmerken, eigenschappen en beperkingen
Hout constructief gebruikt (mogelijkheden en berekeningen)
Bouwfysica: houtbouw en vocht (isolatie, folies)
Bouwfysica: geluid
Houtbouw en brandveiligheid

Opdracht
Monteren in groepjes van vier typen gevelopbouw (o.a. CLT, HSB, logbouw)

12.30 uur Lunch

Programma Dag 2 (9.00 – 16.30 uur)

Voordrachten
Goed ontwerpen en detailleren in houtbouw
Goede productie, verwerking, transport en opslag bij houtbouw
Consequenties voor de levensduur van de houtbouw van gebruik en onderhoud
Kwaliteitsbewaking bij houtbouw
Voordelen van houtbouw

Opdracht
Beoordelen gemaakte gevel op wind-, en waterdichtheid

12.30 uur Lunch