Voorwaarden voor houttoepassingen in grond en water

In deze 2-daagse cursus worden de mogelijkheden van houtgebruik in vele grond- en watertoepassingen besproken zoals paalhout (tuinhout, afrastering), bruggen, buitenmeubilair, oeverbeschoeingen/damwanden en funderingsconstructies. Ook worden de mogelijkheden van de verschillende houtsoorten, al dan niet veredeld of engineered, behandeld. Verder worden de consequenties van de keuzes (zoals ontwerp, houtsoort/kwaliteit/verdeling, aanpassen omgeving, onderhoud) op de levensduur van de constructies per toepassingsgebied getoond en aangegeven waarom iets decennia meegaat of slechts enkele jaren. Ook voor funderingstechnici en archeologen is dit interessant omdat de relatie ook processen behandelt die steeds meer optreden als gevolg van verdroging door klimaatverandering. Hierdoor komen houten onderdelen boven het grondwater uit en is het belangrijk om de snelheid van aantasting en de voorwaarden waaronder dit plaatsvindt te kunnen duiden. De meest recente en nieuwe inzichten over aantasting en bescherming van archeologische houten (scheeps-) restanten en paalfunderingen, worden besproken.

Voor wie? waterschappen, gemeenten (onderhoud en beheer), havendiensten, RWS, ingenieursbureaus, houthandel, houtverduurzamings- en modificatie-industrie, landschapsinrichters, architecten, woningbouwverenigingen, archeologen, funderingsinspectiebureaus

Locatie: De cursus vindt plaats bij SHR, Nieuwe Kanaal 9e te Wageningen.

Inschrijven kan tot 5 april 2024.

Leerresultaten:

  • U kent de verschillende toepassingsmogelijkheden van hout in de grond.
  • U kent de houtaspecten die invloed hebben op een goed en duurzaam gebruik.
  • U kent verschillende technieken om hout te veredelen.
  • U kent de houtsoorten die gebruikelijk zijn in deze toepassing.
  • U kent de voorwaarden waaronder houtberekeningen worden gemaakt.
  • U kent de verschillende vormen van houtaantasting en weet wanneer deze optreden.
  • U kent verschillende technieken om de staat van het hout te beoordelen en te monitoren.

Programma Dag 1 (9.00–  15.30 uur)

Voordrachten:
Hout toepassingen in de GWW
Hout: kwaliteit en eigenschappen
Houtmodificatie
Houtverduurzaming

Opdracht
Vochtmonitoren, meten van dichtheid en hardheid

12.30 uur Lunch

Programma Dag 2 (9.00  – 15.30 uur)

Voordrachten
Rekenen aan hout in de GWW
Voorwaarden voor aantasting
Houtoptimalisatie
Houtsoorten

Opdracht
Detectie detailfouten en schade

12.30 uur Lunch