Waarom is hout het milieuvriendelijkste bouwmateriaal?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden is een veelheid aan informatie nodig en binnen de 2-daagse cursus komen alle onderdelen aan bod. We geven inzicht over wat milieubelasting eigenlijk is, hoe de milieubelasting van bouwmaterialen wordt bepaald en hoe objectief de methodes zijn die hierbij gehanteerd worden. Ook wordt uitgelegd hoe de milieubelasting van bouwmaterialen is verankerd in nationale (bouwbesluit) en internationale wetgeving. De wijze van de berekeningen van de milieubelasting wordt uitgelegd en de onzekerheden ervan worden besproken. Ook wordt de huidige toepassing van de milieuberekeningen (MKI, MPG, aandeel Biobased hernieuwbaarheid circulair recyclen hergebruik) besproken bij aanbesteding, tevens de subsidies en voorwaarden die hierbij van toepassing zijn

Natuurlijk wordt uitgelegd waarom hout beter presteert dan de reguliere bouwmaterialen en waarom een aantal zaken wat betreft hout ter discussie worden gesteld. Om duidelijkheid te geven en om de houtsector met een mond te laten praten wordt een stellingenoverzicht gegeven met waarheden over hout en milieu en deze worden in thema’s uitgelegd. Zoals het thema over de duurzame houtproductie, daarin worden de tropen apart behandeld en wordt er onderscheidt gemaakt tussen plantage en natuurbos. Een belangrijk onderdeel hierbij is de beschikbaarheid van hout als regulier bouwmateriaal, ook op de lange termijn. Dit alles in het kader van de "stoppen  met kappen"-discussie. Omdat hergebruik van een hernieuwbaar materiaal, in tegenstelling tot niet hernieuwbare materialen, niet essentieel is wordt ingegaan op de potentiële milieu-impact ervan en wordt uitgelegd wat er voor nodig is om hergebruikt hout verantwoordelijk toe te passen, zowel wat betreft levensduur van een product als economisch.

Het brede beeld over de positie van hout als milieuvriendelijk bouwmateriaal geeft deelnemers de mogelijkheid om de voordelen en de voorwaarden om met hout te bouwen goed uit te dragen, voor het verwerven van eigen projecten of het bepalen van milieuvriendelijk bouwbeleid.

De cursusdagen beginnen met een enthousiaste inleiding door de Wageningse meteoroloog Reinier van den Berg.

Reinier van den Berg video

Voor wie: alle sectoren binnen de houtindustrie, architecten, beleidsmakers, overheidsfunctionarissen, NGS’s, LCA-bureaus en alle geïnteresseerden in de milieuproblematiek.

Locatie: De cursus vindt plaats bij SHR, Nieuwe Kanaal 9e te Wageningen.

Inschrijven kan tot 8 maart 2023.

Leerresultaten:

  • U kent de verschillende aspecten die de milieu-impact bepalen.
  • U weet hoe de milieu-impact bepaald wordt en kent de waarde en zwakheden van de berekening.
  • U kent de relevantie van de milieu-impact voor bouwmaterialen.
  • U kent de begrippen die gebruikt worden bij milieu-impact berekeningen.
  • U kent de milieu-impact van hout ook in relatie tot andere bouwmaterialen.
  • U doorziet misleidende milieu PR.
  • U weet hoe u de bijdrage van houtgebruik aan een betere wereld naar voren kunt brengen.

Programma Dag 1 (9.00 – 16.30 uur)

Voordrachten
Wat is milieu-impact
Hoe wordt de milieu-impact berekent
Hoe verhoudt de berekening zich tot hernieuwbaar, herwinbaar en niet hernieuwbaar
Verankering milieu-impact in regelgeving
Duurzame houtproductie in NL, EU, Noord Amerika, tropen, plantageoogst

12.45 uur Lunch

Programma Dag 2 (9.00 – 16.30 uur)

Voordrachten:

Effect van milieu-impact berekening op aanbesteding
Overzicht van belangrijkste milieubelasting van staal, beton, plastic
Houtproductie en vraag, potentie en toekomst
PR misbruik van het thema
Hergebruik van hout: wat levert het op en wat komt er bij kijken
Hergebruik plastic, staal, beton (milieukosten tot opwerking van het oorspronkelijk materiaal)

Opdracht
Cases: Milieu-impact van hout t.o.v. andere materialen

12.45 uur Lunch