Monumenten staan aan wiegreconstructie tropisch regenwoud

Hoopgevend. Maart 2041: SHR maakt bekend dat in monumentale gebouwen toegepaste houtsoorten een unieke bron kunnen zijn om tot de reconstructie van oorspronkelijk tropisch regenwoud te komen. Dat is belangrijk nieuws, omdat rond 2030 het laatste stukje tropisch regenwoud werd gekapt – ondanks alle goedbedoelde boscertificeringen en -beschermingsprogramma’s. Niet de houtexport was daarvan de oorzaak, want de bouw werkt al jaren met Europees, snel gegroeid, naaldhout. Men is in staat gebleken om aantastingsvrij te bouwen, mede door doorbraken in conserveringsonderzoek en aantastingskennis. De monumentenzorg krijgt hiermee een andere dimensie. Was rond de eeuwwisseling houtaantasting nog het belangrijkste item, nu gaat het om herkenning en data-analyse van toegepast tropisch hardhout. De jaarringen, het DNA en de isotopen leveren belangrijke informatie om inzicht te krijgen in de oorspronkelijk groeidynamiek van het tropische bos. Maar ook: waarom levert houtaantasting door insecten en schimmels anno 2041 een belangrijke bijdrage aan de studie naar verantwoorde recycling van (hard)hout?
(presentaties gegeven door René Klaassen en Jos Creemers)

Terug naar overzicht