Revolutie voorkómen: opstandig Groningen duurzaam herbouwd

Constructief. November 2041. 25 jaar geleden verkeerde ons land in een hevige crisis. Grote werkloosheid, een gigantische vluchtelingenstroom en aardbevingen in Noord-Oost Groningen. In 2017 kwam het zelfs tot een revolte in die provincie: de opstandelingen dreigden Groningen ‘af te scheuren’ van Nederland en een zelfstandige republiek te stichten! Het is voorkómen. Door de waarde van de gasvoorraad alsnog in de noordelijkste provincie te investeren. Beschadigde aardbevingswoningen werden duurzaam herbouwd en Groningen werd een centrum voor duurzame energie-opwekking: van nee-zeggers (tegen gaswinning) tot ja-knikkers (voor grootschalige zonne-energieprojecten). Zo ontstond een op energiegebied volledig onafhankelijk en duurzaam Nederland. Met Cross Laminated Timber als toverwoord. Terwijl de bevingen doorgingen, ook na het stoppen van de gaswinning, bleven de nieuwe huizen en andere gebouwen moeiteloos en nagenoeg schadevrij staan. En ook: wanneer is hernieuwbouw in kruislaaghout op grote schaal van start gegaan?
(presentaties gegeven door André Jorissen en Wim de Groot)

Terug naar overzicht