Docenten

Coördinator EVD-dagen en Atex deskundige

Thema’s – LCA en duurzaamheid hernieuwbare grondstoffen, houttoepassingen, houtinspecties, bouwfysica en houtonderzoek.

Thema’s – Constructies & Bouwfysica. O.a. projecten op het gebied van verbindingsmiddelen, houtconstructies, productontwikkeling en bouwtechniek veelal i.c.m. laboratoriumtesten.

Thema’s – Houtconstructies, bouwfysica, bouw- en houtinspecties.

Thema’s – Gedrag van hout in de toepassing, houtsoorten (herkenning, eigenschappen), non-destructieve detectiemethode, houtaantasting (vaststellen omvang, oorzaak, mogelijkheden tot conservering), behandelingseffect op houteigenschappen (wateren, maanhout, modificatie), milieuberekeningen, houtvoorlichting.

Thema’s – Bouw- en houtinspecties, luchtdicht bouwen, bouwfysica, geveltimmerwerk (productontwikkeling, inbraakwerendheid, wind- en waterdichtheid).

Thema’s – Coatings voor hout, (industriële) exterieur systemen voor de houtverwerkende industrie, meubellakken, vulmiddelen, kitten, lijmen, schade expertise, product/proces optimalisatie, testmethoden.

Thema’s – Bouw- en houtinspecties, schimmel- insectenaantasting (oorzaak, detectie, bestrijding), houttechnologie, duurzaamheidsbepalingen.